Project omschrijving

Het grootste landelijke evenement voor verstandelijk gehandicapten werd in 2012 in ’s-Hertogenbosch georganiseerd. Fleur van de Laar is vanaf de initiatieffase betrokken geweest. Na toekenning van de Spelen aan ’s-Hertogenbosch is Fleur aangesteld als projectleider.  In twee jaar tijd heeft zij de organisatie van dit zeer succesvolle evenement op poten gezet. Zowel inhoudelijk als financieel een topprestatie.

Foto’s: Jan Verhoeven, Peter van Gogh, Martijn de Bie