Voor iedere gemeente in Nederland is het mogelijk om een sportakkoord te sluiten. Het geeft een boost aan je lokale sportklimaat! Meedoen is heel makkelijk. Een korte toelichting.

Van nationaal…..

De minister van Sport nam het voortouw en lanceerde in Den Haag het ‘Nationaal Sportakkoord’. Tientallen organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg ondertekenden in de zomer van 2019 het plan ‘Sport verenigt Nederland.’ In het plan staan de nationale ambities om ‘de maatschappelijke kracht van sport’ te optimaliseren. De kracht van sport is in zes ambitielijnen uitgewerkt. In het verlengde van het landelijke akkoord, worden alle 355 gemeenten uitgedaagd om lokale sportakkoorden te smeden.

De minister van Sport nam het voortouw en lanceerde in Den Haag het ‘Nationaal Sportakkoord’. Tientallen organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg ondertekenden in de zomer van 2019 het plan ‘Sport verenigt Nederland.’ In het plan staan de nationale ambities om ‘de maatschappelijke kracht van sport’ te optimaliseren. De kracht van sport is in zes ambitielijnen uitgewerkt. In het verlengde van het landelijke akkoord, worden alle 355 gemeenten uitgedaagd om lokale sportakkoorden te smeden.

Naar lokaal…..
Het lokale sportakkoord is het lokale actieplan voor tenminste twee jaar. In het Lokale Sportakkoord is te lezen door wie zal worden samengewerkt, welke nieuwe initiatieven worden genomen en welke bestaande activiteiten versterkt gaan worden.

Het lokale akkoord is een set met afspraken van en voor iedereen die wil samenwerken om de maatschappelijke kracht van sport te benutten. Het is een praktisch document van en voor betrokken sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en bedrijfsleven. Ook zorgaanbieders en onderwijspartners worden uitgedaagd aan te haken.

Betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Dit gaat van hele kleine en praktische afspraken tot grote ambities. Alles kan!

​Aan de slag

Het ministerie van VWS biedt iedere gemeente de mogelijkheid om een sportakkoord op te stellen. Voor de totstandkoming van lokale, of regionale sportakkoorden is budget beschikbaar voor procesbegeleiding. Om een zogenaamde ‘sportformateur’ (procesbegeleider) aan te stellen kun je als gemeente €15.000,- aanvragen. De onafhankelijke ‘sportformateur heeft de taak om diverse partijen te informeren en te betrekken bij de invulling van een sportakkoord.

Ook een sportakkoord in jouw gemeente? Dat kan! Doorloop de volgende stappen.

Stap 1: Intentieverklaring
Om het budget te ontvangen voor het inzetten van een sportformateur, moet er een intentieverklaring getekend worden. Drie lokale partijen en de gemeente dienen deze verklaring in. De gemeente moet deze verklaring uiterlijk 8 november 2019 indienen bij Vereniging Sport en Gemeenten.

Deelname aan de regeling wordt bij de gemeente bevestigd en het geld wordt aan de gemeente uitgekeerd via het gemeentefonds als decentralisatie-uitkering.

Stap 2: Selecteren sportformateur

Er kan een onafhankelijk sportformateur worden gekozen. bij Vereniging Sport en Gemeenten  kan je een lijst opvragen van sportformateurs die hiervoor beschikbaar zijn. Natuurlijk kan je ook in je eigen netwerk op zoek naar een geschikte persoon.

Stap 3: Van start

Met de formateur worden afspraken gemaakt over het te volgen proces. Hoe worden, welke partijen benaderd? Met wie bespreekt de formateur de voortgang en wanneer moet het akkoord klaar zijn?

De formateur kan aan de slag. Hij/zij verzamelt via verschillende wegen informatie en kijkt met de lokale partijen waar ambities, wensen en behoeften liggen. Hoe dit proces verloopt? Dat kan in iedere gemeente anders zijn. Voorop staat dat de lokale partijen zich kunnen vinden in de afspraken die worden gemaakt.

Stap 4: Het akkoord

Het akkoord is klaar! Na oplevering van het lokale sportakkoord is de rol van de sportformateur in principe beëindigd. De borging van het Lokaal Sportakkoord is ‘aan alle betrokkenen’. De formateur geeft hier natuurlijk wel een advies over.  

Stap 5: Uitvoeringsbudget

Voor alle gemeenten die een lokaal of regionaal akkoord hebben gesloten heeft het ministerie van VWS voor twee jaar uitvoeringsbudget beschikbaar. De gemeente doet de aanvraag van het uitvoeringsbudget bij de Vereniging Sport en Gemeente, via de intentieverklaring en een ondertekend exemplaar van het lokale/regionale akkoord, uiterlijk op 8 april 2020.

Op zoek naar een formateur?

Fiore Projecten beschikt over een aantal ervaren sportprofessionals die de taak als sportformateur op zich kunnen nemen. Heb je interesse? Wij maken graag vrijblijvend een afspraak om een nadere toelichting te geven en de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie

Wil je meer weten? Hieronder staan links naar websites waar meer informatie te vinden is.