Project omschrijving

Op 25 november 2014 vond de officiële eerste sloophandeling plaats van het voormalig Groot Zieken Gasthuis. Dit onder belangstelling van ruim honderd mensen die nauw betrokken zijn bij verleden, heden en toekomst van het GZGterrein. De eerste steen die tijdens de handeling werd verwijderd, krijgt als onderdeel van een plaquette een permanente plaats op het GZGterrein. Fiore Projecten heeft in opdracht van Artishock Events en Marketing de organisatorische voorbereidingen  van dit evenement in de laatste maand uitgevoerd.