Project omschrijving

In ’s-Hertogenbosch West is een groot aantal nieuwe gebouwen en initiatieven in 2013 gerealiseerd. Om deze successen met de wijk te vieren is een Wijkfestijn georganiseerd. Fiore Projecten heeft deze dag gecoördineerd en de overkoepelende organisatie voor haar rekening genomen, zodat het evenement een gezamenlijke communicatie en uitstraling kreeg.